جستجوی پیشرفته جستجو در وب
كار فرمايان
تدارك مصاحبه
 
مقدمه : نوشتن يك روزمه خوب و موثر ٬ منجر به دعوت براي مصاحبه استخدامي مي شود . استخدام شدن هم معمولاً نتيجه يك مصاحبه موفقيت آميز است .اغلب مديران و يا كارفرمايان با گزينش افراد نامناسب براي تصدي موقعيتهاي شغلي، روبرو بوده‌اند. اين انتخاب نادرست باعث مي‌گردد تا اولاً زمان و انرژي سازمان در طول فرآيند استخدام و آموزش هدر رود، ثانياً سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم و غير مستقيم بعدي بر روي مستخدم جديد همگي بر باد داده شوند. بهترين راه براي پرهيز از اين اشتباه انتخاب افراد مناسب و بالطبع انجام يك مصاحبه هدف‌دار و از قبل طراحي شده است. جهت دستيابي به اين منظور، بايد فهرستي از نيازهاي شغلي و ويژگي‌هاي جايگاه سازماني را به ترتيب اولويت طبقه‌بندي كرد و با در نظر داشتن روشهاي مصاحبه، افراد مناسبي را انتخاب كرد.
 
1- توصيه مهم قبل از مصاحبه
الف )آمادگي براي مصاحبه
ب) علائق ٬ رغبت ها ٬ مهارت ها  و اهداف خود را ارزيابي و بعد مشخص كنيد.
ت) در مورد شغل و سازمان مركزي كه ميخواهيد درآنجا كار كنيد تحقيق بعمل آوريد و مسئوليت هاي اساسي آن شغل را كشف كنيد.
2- اقدامات قبل از مصاحبه
قبل از انجام مصاحبه، مصاحبه‌كننده بايد از تعداد مصاحبه‌شوندگان، شرح شغل موردنياز، نيازهاي جايگاه سازماني مورد بحث، زمان كل مصاحبه، اسامي (احتمالاً) ساير مصاحبه‌كنندگان، مداركي كه احتمالاً مصاحبه‌شوندگان بايد همراه داشته باشند، زمان شروع هريك از مصاحبه‌ها و چك ليست سئوالات عمومي و اختصاصي كه از مصاحبه‌شونده پرسيده خواهد شد را تهيه كرده و همراه داشته باشد.
و يك اصل مهم در مصاحبه صادقانه پاسخ دادن به سوال ها مي باشد .
 
3- اقدامات در طول مدت مصاحبه
در زمان انجام مصاحبه، بايد مصاحبه‌كننده از پاسخگويي به تلفن‌ها و يا مراجعان يا هر اقدام ديگري که موجب ايجاد وقفه در مصاحبه مي‌شود خودداري نمايد. همچنين به اظهارات مصاحبه‌شونده توجه كامل داشته و يادداشت‌برداري نمايد.
در طول مصاحبه، مصاحبه‌كننده بايد توضيحاتي در رابطه با سازمان، شغل و جايگاه سازماني به مصاحبه‌شونده ارائه دهد تا اگر ابهامي در خصوص شغل مورد نظر وجود دارد برطرف شود و هم‌چنين متقاضي استخدام دقيقاً با انتظارات جايگاه سازماني خود آشنا شود.
 
4- هدف از مصاحبه استخدامي
هدف از مصاحبه استخدامي سنجش داوطلب براي تصدي شغل و جايگاه سازماني موردنظر و تناسب مصاحبه‌شونده با شرايط تعريف شده براي تصدي آن شغل و جايگاه سازماني است. بطور كلي مصاحبه‌كننده اطلاعاتي را از مصاحبه‌شونده كسب و اطلاعاتي در رابطه با سازمان، شغل و جايگاه سازماني به داوطلب استخدام ارائه مي‌دهد.
و يك اصل مهم در مصاحبه صادقانه پاسخ دادن به سوال ها مي باشد.
 
5- نحوه مصاحبه
موفقيت مصاحبه‌كننده در كسب اطلاعات مفيد از مصاحبه‌شونده، به ميزان توانايي وي در طرح پرسشهاي مناسب بستگي دارد. مهمترين مشخصه اصلي، نحوه استفاده از پرسشهاي بسته
(با پاسخهاي بلي و خير) و پرسشهاي باز (با پاسخهاي گسترده) است. لذا مصاحبه‌كننده بايد در انتخاب روشها، از شيوه معيني استفاده کند. بايد توجه داشت كه در انجام مصاحبه با متقاضيان استخدام، از روش يکساني استفاده نمود تا امكان مقايسه و سنجش بين تمامي متقاضيان وجود داشته باشد. 
ارزيابي داوطلب
 پس از انجام مصاحبه، مي‌توان به اقلامي مانند توانايي انجام كار به نحو مطلوب، سنجش انگيزه داوطلب براي انجام كار مورد نظر، چگونگي هماهنگي وي با ساير اعضاء گروه و سازمان پي برد. همچنين بايد مشخص گردد كه آيا داوطلب معيارهاي مطلوب سازمان را داراست؟ در غير اينصورت آيا سازمان از حد مطلوب خود پايين مي‌آيد يا مصاحبه‌شونده را مردود اعلام مي‌كنيم که اين مورد هم به ظرفيتهاي موجود بستگي دارد.
ارزيابي مصاحبه
 براي ارزيابي موفقيت مصاحبه، مي‌توان پس از پايان هر سري مصاحبه و انتخاب فرد يا افراد مورد نظر و با در نظر داشتن اينكه آيا به انتخاب خود اطمينان داريم؟ آيا توانستيم اطلاعات لازم را كسب كنيم؟ كمترين رضايت را از كدام بخش مصاحبه داريم؟ آيا ممكن بود پاسخها و نتيجه‌گيري رضايتبخش‌تري داشته باشيم؟ آيا مي‌دانيم چگونه در سري بعد مصاحبه بهتري انجام دهيم؟ مصاحبه را ارزيابي نمائيد.در اغلب موارد سنجش كارآيي مصاحبه‌شونده (پس از استخدام) مي‌تواند بهترين عامل ارزيابي مصاحبه باشد.
در پايان لازم به يادآوري است که هنگام مصاحبه بايد بي‌تعصب بود و چنانچه احساس مثبت يا منفي در مصاحبه‌کننده نسبت به متقاضي استخدام وجود دارد، بدنبال اطلاعاتي باشيم  كه اين احساس را بلا اثر نمايد چرا که در اينصورت با کسب اطلاعات منطقي و مؤثر مي‌توان نتيجه‌گيري بهتري کرد و چه بسا نتيجه گيري نهايي موجب تأييد نظريه اوليه مصاحبه کننده گردد.
انواع مصاحبه استخدامي
 
بسياري از مردم علاقه دارند كه در ارتباط با ديگران رابطه شفاهي و زنده داشته باشند و ارتباطات كتبي را كنار بگذارند . با توجه به ويژگيهاي انعطاف پذيري مصاحبه مي توان اين روش را بنيادي ترين و بهترين روش براي جمع آوري اطلاعات كاري براي كارفرمايان دانست . ارتباط و تماس نزديك ميان مصاحبه گر و مصاحبه شونده فضايي مناسب و سرشار از همكاري ايجاد مي كند و مصاحبه گران مي توانند اطلاعات واقعي و حقيقي خود را به دست آورند . اهميت مصاحبه در ايجاد فضايي آزاد و صميمانه است كه در آن مصاحبه شونده احساس اطمينان و اعتماد مي كند . شروع مصاحبه با صحبت از موضوع مورد علاقه مصاحبه شونده مي تواند سبب ايجاد محيطي آرام و مناسب براي بدست آوردن اطلاعات مفيد تر باشد.
مصاحبه منظم :
 در اين نوع مصاحبه ٬ مصاحبه گر از قبل سوال هاي ضروري و مورد نظر را تنظيم مي كند و در زمان مصاحبه آن ها را در اختيار مصاحبه شونده قرار مي دهد . در واقع در اين نوع مصاحبه تمامي مصاحبه شوندگان موقعيت مشابهي از نظر سوالات دارند . اين مشخص بودن سوال ها طبقه بندي و تجزيه و تحليل پاسخ ها را بسيار آسان مي سازد و روش را علمي تر جلوه مي دهد .
مصاحبه آزاد
مصاحبه ي آزاد و يا غير رسمي بسيار انعطاف پذير است .بدين معني كه اگر لازم باشد مصاحبه گر
مي تواند در حين انجام آن تغييراتي در موقعيت بوجود آورد . به اين ترتيب جوانب كار مناسب حال مصاحبه شونده بوده و در اغلب موارد اطلاعاتي واقعي تر ي ارائه مي شوند. نگرش ها ٬
توانايي ها و تجربيات حرفه اي كارجو و عقايد و ساير ويژگيها ي او آزادانه تر ارائه خواهند شد . اگر نكته اي قابل بحث و بررسي بيشتر براي مصاحبه گر باشد مي تواند جهت مصاحبه را عوض كرده ٬ به بررسي و مطالعه ي دقيق تر آن بپردازد.
بازديدکنندگان اين صفحه: 9198 | بازديدکنندگان امروز: 79 | کل بازديدکنندگان: 1843821 | بازديدکنندگان آنلاین: 4 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2700 ثانيه