جستجوی پیشرفته جستجو در وب
كاريابي
15 اشتباه جويندگان كار
خيلي تند صحبت كرديد . از تماس چشمي با مصاحبه گر پرهيز نموديد . خيلي سوال مطرح كرديد.ادوكلن زيادي زده بوديد ٬ در مورد سوابق كاري تان دروغ گفتيد . دير سر جلسه حاضر شديد و اطلاعات لازم در مورد شركت به دست نياورده ايد و تعجب مي كنيد كه چرا هنوز شما را براي كار دعوت نكرده اند.اغلب جويندگان كار رفتارهايي از خود نشان مي دهند كه معلوم مي شود آنها آموزش نديده اند و يا با شرايط محيط كار جديد تطبيق نخواهند يافت . رزومه ٬ كارايي آنها را نشان نمي دهد و ميزان حقوق مورد نظرشان با واقعيت مطابقت ندارد.
در طي كاريابي صلاحيت و شايستگي هاي خود را ضايع نكنيد.در اينجا15اشتباه كه معمولاً كارجويان مرتكب مي شوند آمده كه بايد در مصاحبه هاي استخدامي از آن اجتناب كنيد.
1- نداشتن آگاهي و بي هدف بودن
2- ارائه رزومه به صورت ويدئويي
3- خودماني بودن با مصاحبه گر
4- باز كردن سفره دل
5- نداشتن اطلاعات كافي
6- غفلت از ظاهر
7- به هر شركتي تقاضاي كار دادن
8- حرف نزدن در جلسه ي مصاحبه
9- ندانستن اصول و رفتار كاريابي
10-فرستادن يك كتاب راهنماي تلفن
11- به تنهايي در جست و جوي كار بودن
12- امتناع از كمك گرفتن
13- فراموش كردن تشكر و قدر داني
14- منفي صحبت در مورد كار فرماي قبلي
15- نپرسيدن سوال هاي خوب
توصيه هايي براي جويندگان كار
نبايد هاي رزومه يا معرفي نامه شغلي
1- از ذكر اطلاعات غير ضروري مانند سن ٬  قد يا سرگرمي هاي خود بپرهيزيد.
2- مقدار حقوق در خواستي يا منابع در اختيار را بازگو نكنيد.
3- هيچ گونه اطلاعات منفي را در رزومه ي خود بيان نكنيد
4- رزومه بيش دو صفحه نباشد.
5- وظايف خود را با اهميت جلوه ندهيد . در رابطه با توانايي ها و قدرت خود هنگام صحبت در مورد تجربه اظهار نظر نماييد.
6- هرگز در مورد گذشته خود دروغ نگوييد و حقايق را بسط ندهيد.
بازديدکنندگان اين صفحه: 10948 | بازديدکنندگان امروز: 94 | کل بازديدکنندگان: 1843836 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2940 ثانيه