جستجوی پیشرفته جستجو در وب
بازار يابي

 كليات بازار يابي:  

كلمه بازار تداعي كننده خياباني شلوغ و مملو از خريداران و فروشندگان است . اما به صورت دقيق تر بازار را به عنوان هر مكاني كه گروهي از خريداران واقعي و بالقوه يك محصول وجود داشته باشند ٬تعريف مي كنند . اندازه  بازار به تعداد كساني كه اظهار نياز مي كنند و ميزان نياز آنها و توانايي خريداران براي انجام معامله بستگي دارد.
بازاريابي به معناي اداره كردن و گسترش بازارها به منظور تامين نيازهاي خريداران و شناسايي نيازهاي بالقوه است . فعاليتهاي بازاريابي را مي توان به ترتيب توليد محصول ٬ تحقيق بازار ٬ ايجاد ارتباط ٬ توزيع ٬ قيمت گذاري و ارائه خدمات دانست .
اما فلسفه اصلي مديريت بازاريابي بر چهار عامل استوار است كه آنها را با عنوان چهار p
( محصول
٬ قيمت ٬ تشويق ٬ جايگاه ) مي شناسد . مشخصات محصول ٬ قيمت تعيين شده براي آن ٬ جايگاه مناسب زماني و مكاني براي عرضه محصول و عوامل تشويق كننده اي مانند تبليغ و اطلاع رساني تشكيل دهنده آميخته بازاريابي مي باشند.
ليكن در مورد بازاريابي فناوري اين عوامل تا حدي محدود مي شوند . شبكه توزيع و عوامل تشويق كننده به اطلاع رساني و بستر سازي خلاصه مي شود .تعيين قيمت مبناي متفاوتي دارد و مشخصات تكنولوژي به صورت كامل در دست خريدار نيست .
فن بازار با ايجاد فضاي مناسب اطلاع رساني و تكميل بانك اطلاعاتي محيط مجازي بازار را درست مي كند و با تسهيل ايجاد رابطه بين عرضه و تقاضا بازاريابي را آسان تر مي كند.
چرا تحقيقات بازاريابي ضروري است ؟
كار اصلي مديران بازاريابي تعريف نيازهاي مصرف كنندگان به منظور تدوين و اجراي استراتژي ها و برنامه هاي بازاريابي با هدف تامين نيازهاي مشتريان است . در اين خصوص دستيابي مديران به اطلاعات مربوط به مشتريان ٬ رقبا و ديگر نيروهاي موجود در بازار امري ضروري است .
تبليغات هرگونه ارايه و پيشبرد غير شخصي ايده ٬ كالا يا خدمات توسط يك تبليغ كننده است كه اهدافي همچون ايجاد آگاهي ٬ ترغيب ٬ ياد آوري و تقويت كردن را دنبال مي كند و پيشبرد فروش مجموعه اي از ابزارهاي محرك گوناگون است كه اهداف آن ارايه انگيزه خريد و كوتاه مدت خريد سريع تر يا بيشتر كالا يا خدمات است . بررسي تيليغات در مواردي مانند كسب اطلاعات مربوط به مخاطبان رسانه ها ٬ تعيين ميزان موفقيت برنامه هاي تبليغاتي ٬ ارايه پيام هاي جذاب تر ٬ برنامه ريزي تبليغات به طور اثر بخش و انتخاب رسانه ها و روش هاي موثرتر تبليغات ٬ مديران را ياري مي كند .
گام هاي اجرايي تحقيق بازاريابي :
هر تحقيق بازاريابي شامل شش مرحله اصلي به ترتيب زير است :  
1- تحقيق مختصر و اوليه
2- تهيه طرح تحقيق    
3- تنظيم برنامه اجرايي
4- جمع آوري داده ها
5- آماده سازي و تحليل داده ها
6- تهيه گزارش تحقيق

 

 
بازديدکنندگان اين صفحه: 9045 | بازديدکنندگان امروز: 70 | کل بازديدکنندگان: 1843812 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2159 ثانيه