جستجوی پیشرفته جستجو در وب
مراكز برگزار كننده دوره هاي آموزشي ١٨ ماهه كارگر ماهر كدامند؟

رديف

نام منطقه

نام مركز آموزش دهنده

شماره تلفن

نام رشته هاي آموزشي طرح

1

آذر بايجان شرقي

شماره 1 تبريز

2898931-0411

برق صنعتي

2

اصفهان

شماره 2 اصفهان/شماره 6 كاشان

6680057-0311

ماشين ابزار- فرز/مكانيك صنايع/ماشين ابزار تراش/برق صنعتي

3

تهران

شماره 9 مشيريه

33867357-021

33868007-021

ماشين ابزار- فرز/مكانيك صنايع/ تعمير كار ماشينهاي الكتريكي / اتومكانيك /ماشين ابزار -تراش

4

خراسان رضوي

شماره 1 مشهد

8787031-021

ماشين ابزار- فرز/مكانيك صنايع/ الكترونيك صنعتي/جوشكاري/برق صنعتي / اتومكانيك /ماشين ابزار تراش/تاسيسات

5

خوزستان

شماره 1 اهواز

2272230-0611

ماشين ابزار- فرز/مكانيك صنايع/ماشين ابزار تراش

6

سمنان

شماره 1 سمنان

4462117-0231

ماشين ابزار - تراش

7

سيستان و بلوچستان

شماره 1 زاهدان

2441642-0541

اتومكانيك

8

فارس

شماره 1 شيراز

7394311-0711

الكترونيك صنعتي

9

كرج

شماره 3 كرج /شماره 1 كرج

2802060-0261

4470487-0261

ماشين ابزار- فرز/مكانيك صنايع/تعمير ماشينهاي الكترويكي/ الكترونيك صنعتي/جوشكاري/برق صنعتي / ماشين ابزار تراش / اتومكانيك

10

كرمان

شماره 1 كرمان

2111158-0341

ماشين ابزار- فرز/مكانيك صنايع/الكترونيك صنعتي /ماشين ابزار - تراش

11

كرمانشاه

شماره 1 كرمانشاه/ شماره 2 كرمانشاه

8368049-0831

7244560-0831

ماشين ابزار- فرز/ الكترونيك صنعتي/جوشكاري/برق صنعتي / ماشين ابزار تراش / اتومكانيك

12

گلستان

شماره 1 گرگان

6642732-0171

مكانيك صنايع/ماشين ابزار تراش

13

گيلان

شماره 3 رشت

6663080-0131

ماشين ابزار- فرز/ الكترونيك صنعتي /برق صنعتي /ماشين ابزار تراش

14

لرستان

شماره 1 خرم آباد

3222955-0661

برق صنعتي

15

مازندران

شماره 1 ساري

2123057-0151

برق صنعتي

16

مركزي

مركز تخصصي اراك

3684865-0861

الكترونيك صنعتي/جوشكاري/برق صنعتي / ماشين ابزار تراش

17

همدان

شماره 1 همدان /شماره 2 ملاير

4263295-0811

3233008-0851

الكترونيك صنعتي/جوشكاري/برق صنعتي

18

يزد

شماره 2 يزد

5253006-0351

ماشين ابزار- فرز/مكانيك صنايع/ماشين ابزار تراش

بازديدکنندگان اين صفحه: 10342 | بازديدکنندگان امروز: 127 | کل بازديدکنندگان: 1843869 | بازديدکنندگان آنلاین: 4 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2860 ثانيه