جستجوی پیشرفته جستجو در وب
رشته هاي طرح ١٨ ماهه در مناطق

 

           

                                  رشته هاي طرح 18 ماهه در مناطق
رديف
نام منطقه
نام مركز آموزش دهنده
شماره تلفن
نام رشته هاي آموزشي طرح
1
آذر بايجان شرقي
شماره 1 تبريز
2898931-0411
برق صنعتي
2
اصفهان
شماره 2 اصفهان/شماره 6 كاشان
6680057-0311
ماشين ابزار- فرز/مكانيك صنايع/ماشين ابزار تراش/برق صنعتي
3
تهران
شماره 9 مشيريه
33867357-021
33868007-021
ماشين ابزار- فرز/مكانيك صنايع/ تعمير كار ماشينهاي الكتريكي / اتومكانيك /ماشين ابزار -تراش
4
خراسان رضوي
شماره 1 مشهد
8787031-021
ماشين ابزار- فرز/مكانيك صنايع/ الكترونيك صنعتي/جوشكاري/برق صنعتي / اتومكانيك /ماشين ابزار تراش/تاسيسات
5
خوزستان
شماره 1 اهواز
2272230-0611
ماشين ابزار- فرز/مكانيك صنايع/ماشين ابزار تراش
6
سمنان
شماره 1 سمنان
4462117-0231
ماشين ابزار - تراش
7
سيستان و بلوچستان
شماره 1 زاهدان
2441642-0541
اتومكانيك
8
فارس
شماره 1 شيراز
7394311-0711
الكترونيك صنعتي
9
كرج
شماره 3 كرج /شماره 1 كرج
2802060-0261
4470487-0261
ماشين ابزار- فرز/مكانيك صنايع/تعمير ماشينهاي الكترويكي/ الكترونيك صنعتي/جوشكاري/برق صنعتي / ماشين ابزار تراش / اتومكانيك
10
كرمان
شماره 1 كرمان
2111158-0341
ماشين ابزار- فرز/مكانيك صنايع/الكترونيك صنعتي /ماشين ابزار - تراش
11
كرمانشاه
شماره 1 كرمانشاه/ شماره 2 كرمانشاه
8368049-0831
7244560-0831
ماشين ابزار- فرز/ الكترونيك صنعتي/جوشكاري/برق صنعتي / ماشين ابزار تراش / اتومكانيك
12
گلستان
شماره 1 گرگان
6642732-0171
مكانيك صنايع/ماشين ابزار تراش
13
گيلان
شماره 3 رشت
6663080-0131
ماشين ابزار- فرز/ الكترونيك صنعتي /برق صنعتي /ماشين ابزار تراش
14
لرستان
شماره 1 خرم آباد
3222955-0661
برق صنعتي
15
مازندران
شماره 1 ساري
2123057-0151
برق صنعتي
16
مركزي
مركز تخصصي اراك
3684865-0861
الكترونيك صنعتي/جوشكاري/برق صنعتي / ماشين ابزار تراش
17
همدان
شماره 1 همدان /شماره 2 ملاير
4263295-0811
3233008-0851
الكترونيك صنعتي/جوشكاري/برق صنعتي
18
يزد
شماره 2 يزد
5253006-0351
ماشين ابزار- فرز/مكانيك صنايع/ماشين ابزار تراش
بازديدکنندگان اين صفحه: 19265 | بازديدکنندگان امروز: 73 | کل بازديدکنندگان: 1843815 | بازديدکنندگان آنلاین: 5 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2390 ثانيه