عنوان ها
نحوه اعلام نتايج آزمونها

اعلام نتایج آزمون ها:

 

– اعلام نتیجه آزمون کتبی حد اکثر یک هفته پس از برگزاری آن است و در پورتال آموزش فنی و حرفه ای از طریق کد ملی قابل روییت و پیگیری می باشد

 

مقررات رسیدگی به اعتراضات:

- اعتراض به آزمون کتبی فقط یک بار و حد اکثر یک هفته پس از اعلام نتیجه آزمون کتبی امکان پذیر است و اعتراض به نتایج آزمون عملی به دلیل تغییر شرایط اجرای کار وارد نمی باشد ضمناً اعتراضات کار آموزان مراکز و آموزشگاه های آزاد می بایست پس از بررسی اولیه در مرکز یا آموزشگاه آزاد و با تایید مدیریت آموزشی آن به صورت مکتوب به حوزه سنجش و ارزشیابی اداره کل ارسال گردد .

 

زمان تحویل گواهینامه:

- زمان تحویل گواهینامه ، یک ماه پس از اعلام نتیجه قطعی می باشد .

 

بازديدکنندگان اين صفحه:46404 |بازديدکنندگان امروز:2287|کل بازديدکنندگان:7483050|بازديدکنندگان آنلاين:13|زمان بارگزاري صفحه:0.9555ثانيه