عنوان ها
شیوه نامه های موسسات کارآموزی آزاد
   دانلود : مراحل_و_مدارک_لازم_تاسیس_آموزشگاه_مهر94.pdf           حجم فایل 344 KB
   دانلود : فرم_درخواست_تمدید_پروانه_تاسی_جدیدمهر94.pdf           حجم فایل 132 KB
   دانلود : فرم_درخواست_تمدید_پروانه_تاسی_جدید.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : مراحل_و_مدارک__2جدیدتاسیس.pdf           حجم فایل 344 KB
   دانلود : مراحل_و_مدارک_جدیدکارت_مدیریت.pdf           حجم فایل 399 KB
   دانلود : شيوه_نامه_انتخاب_نمونه94.pdf           حجم فایل 794 KB
   دانلود : دستورالعمل_مهر_و_تابلو_آموزشگاه.pdf           حجم فایل 144 KB
   دانلود : آموزشگاه_الکترونیکی.pdf           حجم فایل 467 KB
   دانلود : اصلاح تبصره13.pdf           حجم فایل 141 KB
   دانلود : مراحل و مدارک لازم جهت تغییر مکان آموزشگاه.pdf           حجم فایل 80 KB
   دانلود : مراحل و مدارک لازم درخواست مرخصی آموزشگاه.pdf           حجم فایل 87 KB
   دانلود : مراحل_و_مدارک_لازم_تأسیس__شعبه_آموزشگاه.pdf           حجم فایل 155 KB
   دانلود : راه_های_دسترسی_به_آیین_نامه_ها.pdf           حجم فایل 74 KB
   دانلود : شیوه_نامه_رتبه_بندی.pdf           حجم فایل 898 KB
   دانلود : شیوه نامه تأسیس آموزشگاه در خارج از کشور.pdf           حجم فایل 369 KB
   دانلود : مراحل و مدارک لازم تأسیس آموزشگاه- 04.pdf           حجم فایل 186 KB
   دانلود : مراحل و مدارک لازم تمدید پروانه آموزشگاه-03.pdf           حجم فایل 181 KB
   دانلود : راهنمای_تاسیس-02.pdf           حجم فایل 2166 KB
بازديدکنندگان اين صفحه:46404 |بازديدکنندگان امروز:2287|کل بازديدکنندگان:7483050|بازديدکنندگان آنلاين:13|زمان بارگزاري صفحه:0.9555ثانيه