عنوان ها
آموزش مجازي

-         آموزشهای مجازی E-Learning

باتوجه به استقبال جوانان ازآموزشهای فنی وحرفه ای وکمبودنیروی کارمتخصص درجامعه وعدم وجود ظرفیت کافیدر مراکز آموزشی ، به نظر می رسد آموزشالکترونیکی می تواند قدمی  درجهت پوشش بهتر نیازهای آموزشی مهارتهای شغلی جامعه بردارد .

آموزش الکترونیکی می تواند مهارتهای کامپیوتری و فناوری اطلاعات کارآموزراارتقاء بخشد بی شک فرد برای احراز شغل دردنیای امروز آمادگی بیشتری پیدا کند .

مدیریت توسعه فناوریهای آموزشی  سازمان آموزش فنی وحرفه ای  باتوجه به نیاز جامعه وتقاضای بخش خصوصی ،اولویت کاری برتوسعه آموزشهای الکترونیکی (تحت وب) متمرکز نموده است .

بازديدکنندگان اين صفحه:46404 |بازديدکنندگان امروز:2287|کل بازديدکنندگان:7483050|بازديدکنندگان آنلاين:13|زمان بارگزاري صفحه:0.9555ثانيه